Deskripsi Pekerjaan

Tanggung Jawab Utama :
     - Monitoring system dan jaringan
     - Melakukan troubleshooting jaringan, server, hardware dan software
     - Maintain penyelesaian ticket sesuai dengan SLA yang berlaku
Kualifikasi :
     - Min. Diploma atau Sarjana Jurusan IT / Ilmu Komputer
     - Mempunyai pengetahuan mengenai Jaringan dan Server (Linux, Windows dan Zimbra)